บริการ ซ่อมและบำรุง

บริการผลิต Spare Part ตามความต้องการ

นอกจากงานออกแบบแล้วเรายังรับผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ (Spare Part) อีกด้วย ด้วย เนื่องจากในปัจจุบันนี้เครื่องมือ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมมักประสบปัญหาการขาดแคลนอะหลั่ยหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็คทรอนิคส์ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งราคาแพงและใช้เวลาในการสั่งนานมากรวมถึงผู้จำหน่ายไม่ให้ความสนใจในบริการหลังการขาย โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics board) ทางเราเล็งเห็นปัญหานี้จึงผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ (Spare Part) เพื่อทดแทนของเดิมรวมถึงออกแบบวงจรใหม่เพื่อใช้แทนของเดิม