สถานีวัดสภาพอากาศ NEWS I

new1

  • เป็นเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศพร้อมบันทึกและส่งข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติ
  • สามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งเพื่อการใช้งานภาคสนามได้
  • โครงสร้างของเครื่องทนทานต่อการใช้งานภาคสนาม
  • มีหน่วยความจำภายในเครื่องสามารถบันทึกข้อมูลการอ่านค่าได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ค่า
  • ส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสาร GPRS/GSM เข้า Web Server, php, My SQL, http
  • สามารถปรับระยะเวลาที่ต้องการบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่ 1 วินาทีถึง 24 ชั่วโมง
  • สามารถปรับระยะเวลาในการส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสาร GPRS/GSM ได้ตั้งแต่ 10 นาทีถึง 24 ชั่วโมง
  • มีช่องรับสัญญาณต่างๆดังนี้

- มีช่องรับสัญญาณแบบ Resistance จำนวน 2 ช่อง

- มีช่องรับสัญญาณแบบ Digital serial interface จำนวน 1 ช่อง

- มีช่องรับสัญญาณแบบ Voltage จำนวน 3 ช่อง


อ่านเพิ่มเติม...

เครื่อง Homogenizer Mixer

เครื่องผสมสารรอบสูงแบบตั้งพื้น Homogenize Mixer เครื่องผสมสารรอบสูงแบบตั้งพื้น Homogenize Mixer เป็นเครื่องผสมสารเคมี ที่ใช้งานและควบคุมง่ายด้วยปุ่มกดต่างๆเช่น ตั้งรอบ (rpm) ตั้งเวลา (Timer) ทำงาน/หยุด (Start/Stop) เรียกใช้ค่าเดิม (Recall) เริ่มต้นปั่นด้วยรอบต่ำ และ ปรับเข้าหารอบที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องแสกนลายนิ้วมือ

     ไรส์ซิ่งซอร์ซ ได้ออกแบบและจำหน่ายตัวเครื่อง Scan ลายนิ้วมือ ให้กับ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)หรือ MFEC ผู้ดำเนินธุรกิจบริการให้คำปรึกษา พัฒนาและวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันเครื่อง Scan ลายนิ้วมือของเราติดตั้งใช้งานอยู่ที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคราม

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 4