เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องแสกนลายนิ้วมือ

     ไรส์ซิ่งซอร์ซ ได้ออกแบบและจำหน่ายตัวเครื่อง Scan ลายนิ้วมือ ให้กับ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)หรือ MFEC ผู้ดำเนินธุรกิจบริการให้คำปรึกษา พัฒนาและวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันเครื่อง Scan ลายนิ้วมือของเราติดตั้งใช้งานอยู่ที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคราม

 

 

เครื่องแสกนลายนิ้วมือ