เครื่อง Homogenizer Mixer

เครื่องผสมสารรอบสูงแบบตั้งพื้น Homogenize Mixer เครื่องผสมสารรอบสูงแบบตั้งพื้น Homogenize Mixer เป็นเครื่องผสมสารเคมี ที่ใช้งานและควบคุมง่ายด้วยปุ่มกดต่างๆเช่น ตั้งรอบ (rpm) ตั้งเวลา (Timer) ทำงาน/หยุด (Start/Stop) เรียกใช้ค่าเดิม (Recall) เริ่มต้นปั่นด้วยรอบต่ำ และ ปรับเข้าหารอบที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดตัวเครื่อง Homogenizer Mixer

เครื่อง Homogenizer Mixer
 1. มอเตอร์ Motor
 2. ลูกบิดปรับลอคขึ้น/ลงแนวตั้ง Vertical lock knob
 3. ลูกบิดปรับลอคการเคลื่อนที่แนวนอน Horizontal lock knob
 4. ลูกบิดลอคก้านหัว Low และ High
 5. มือหมุนปรับขึ้น/ลง Vertical movement handle
 6. มอเตอร์ซอคเก็ต Motor socket
 7. รูปแบบการต่อหัวใช้งาน/ลอคด้วยแหวนลอค Ring socket fix head
 8. แท่นวางภาชนะ Base 9 สายมอเตอร์ Motor cable

คุณสมบัติ เครื่อง Homogenizer Mixer

 • ปรับตั้งความเร็วรอบได้ 1,000-10,000 รอบต่อนาที (rpm)
 • ควบคุมรอบการปั่นด้วยระบบอัตโนมัติ
 • แสดงผลด้วยจอ LCD ขนาด 16 ตัวอักษร 2 บันทัด พร้อมไฟ back light

- ความเร็วรอบต่อนาที (rpm)

- Actual Speed (rpm) รอบจริงที่เครื่องทำงานอยู่

- Setup Speed (rpm) รอบที่ตั้งไว้

- Timer ระยะเวลาในการทำงานและการตั้งเวลา ชั่วโมง : นาที : วินาที

 • ความจุขนาด 5 – 30 lit
 • ใช้ไฟ 220V/ 50Hz, 2,000W
 • ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสอย่างดี
 • หัวปั่นถอดเปลี่ยนและล้างทำความสะอาดง่ายที่ปลาย Socket หัว ประกอบด้วย

- หัวปั่น High viscosity

- หัวปั่น Low viscosity

- หัวปั่น Disperse

 • มีล้อสำหรับ เคลื่อนย้าย

 

หัวปั่น และวงแวนล็อค

 
หัวปั่น High Viscosity หัวปั่น Low Viscosity หัวปั่น Disperse วงแหวนล๊อคหัวปั่น Ring socket fix head
หัวปั่น High Viscosity หัวปั่น Low Viscosity หัวปั่น Disperse วงแหวนล๊อคหัวปั่น Ring socket fix head

 

 

 

 

 

ตำแหน่งต่างๆ ของกล่องควบคุม

 
mixer002
 1. หน้าจอแสดงผล LCD DISPLAY
 2. START ปุ่มสั่งปั่น
 3. STOP ปุ่มสั่งหยุด
 4. RECALL/EXCEP TIMER ปุ่มเรียกใช้รอบปั่นเดิม/ยกเลิกการตั้งเวลา
 5. TIMER ปุ่มตั้งเวลาการทำงาน 6 UP ปุ่มปรับเพิ่มรอบ DOWN ปุ่มปรับลดรอบ

 

 

คู่มือการใช้งาน เครื่อง Homogenizer Mixer

 
 • Start เริ่มต้นทำงาน กดปุ่ม START ในขณะเครื่องหยุด เครื่องจะค่อยๆปรับรอบจากรอบต่ำสุด ( 1,000 rpm) ไปหารอบที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ
 • Stop หยุดการทำงาน กดปุ่ม STOP เพื่อสั่งหยุดการทำงาน
 • Setup Speed (rpm) การปรับตั้งรอบการทำงาน กดปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือกรอบที่ต้องการ (กดปุ่มรอบจะเพิ่ม/ลดครั้งละ 100 รอบกดปุ่มค้างรอบจะเพิ่ม/ลดครั้งละ 1,000 รอบ) ทั้งนี้สามารถปรับรอบการทำงานได้ ในขณะเครื่องหยุดและขณะเครื่องทำงานอยู่ก็ได้
 • Timer ตั้งเวลาการทำงาน กดปุ่ม TIMER ในขณะเครื่องทำงานเพื่อเลือกโหมด T กดปุ่ม UP/DOWN เพื่อตั้งเวลาให้เครื่องทำงาน (กดปุ่มเวลาจะเพิ่ม/ลดครั้งละ1นาที กดปุ่มค้างเวลาจะเพิ่ม/ลดครั้งละ10นาที) สามารถยกเลิกการตั้งเวลาได้ด้วยการกดปุ่ม EXCEPT TIMERในขณะเครื่องทำงาน ถ้าไม่มีการตั้งเวลา เครื่องจะแสดงระยะเวลาที่เครื่องทำงานอยู่
 • Recall เรียกใช้ค่าเดิมกดปุ่ม RECALL ในขณะเปิดเครื่องครั้งแรกเพื่อเรียกใช้ค่าเดิมที่เคยใช้งานก่อนการปิดเครื่อง